Fazeon - Neurologopeda Pozna - Terapia, szkolenia

gora
home
terapia

Nasi partnerzy

Konferencje logopedyczne

Savantia - szklolenia gopedyczne

Alternetywa szkolenia

logowanie

W ośrodku organizujemy warsztaty prowadzone we współpracy z wykładowcami tzw. Szkoły Krakowskiej, która skupia logopedów związanych naukowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.
KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.


 • prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • termin: 31.05.2019
 • godz.: od 14:00 (4 moduły po 90 minut)
 • miejsce: Poznań
 • koszt: 370 PLN
 • tematyka
  1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji narzędzia KORP.
  2. Charakterystyka narzędzia – materiał merytoryczny oraz pomoce.
  3. Warunki przeprowadzania badania.
  4. Procedury badania – podstawowa oraz poprzedzająca (pretestowa).
  5. Analiza indywidualnego przypadku – materiał filmowy przedstawiający badanie dziecka wraz z analizą wyników.
  6. Czas i częstość badania.
  7. Propozycja wywiadu rozwojowo-środowiskowego.
  8. Kryteria obserwacji zachowania i oceny zjawisk jakościowych w rozwoju./LI>
  9. Formułowanie wniosków diagnostycznych i wyznaczanie kierunków terapii.
  10. Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod.
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduSTYMULACJA MECHANIZMÓW LEWOPÓŁKULOWYCH - METODA KRAKOWSKA


 • prowadzący: dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • termin: 02.06.2019r.
 • godz. 10:00-15:00
 • miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań, Sala szafirowa (piętro 6)
 • koszt: 340 zł
 • certyfikat uczestnictwa wystawiany jest przez Centrum Metody Krakowskiej
 • tematyka
  1. Funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgu
  2. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych:
   1. sekwencje
   2. analiza
   3. relacje
  3. Dominacja lewej półkuli mózgu a poziom sprawności językowych
  4. Objawy braku dominacji lewej półkuli dla funkcji językowych (kliniczne konsekwencje wzorca lateralizacji)
 • REJESTRACJA (do 30 osób)
 • Organizator szkolenia nie zapewnia hotelu, miejsc parkingowych, nie zwraca kosztów dojazduWarsztaty, które już się odbyły

dol
logopeda Pozna | logopedia Pozna | neurologopeda Pozna | neurologopedia Pozna | afazja | terapia afazji | afazja Pozna | terapia mowy
opniony rozwj mowy | test SON-R 2,5-7 | szkolenia | warsztaty| kursy| glottoterapia | glottodydaktyka